دکتر سارا نداف

درباره مشاور

حوزه های تخصصی :
1-اختلال شخصیت
2-اختلال افسردگی
3- اختلال اضطرابی
4- اختلال وسواس
5-مشاوره فردی
6-روابط بین فردی و مشاوره رابطه
7- سکس تراپی

مولف کتاب های:
روانشناسی ورزش، روانشناسی خانواده، روانشناسی سلامت، آمار توصیفی، الفبای زندگی و 90 درس در جست و جوی خویشتن خویش

مترجم کتاب :
اموزش عملی ذهن آگاهی

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
کارشناسی ارشد روان شناسی
دکتری روان شناسی تخصصی - شماره پروانه 6381

تجربیات:

سالبخشموقعیتبیمارستان
روانشناسی و مشاورهاستاد یاردانشگاه آزاد تهران غرب
روانشناسی و مشاورهروان درمانگرمرکز مشاوره شهید بهشتی
روانشناسی و مشاورهروان درمانگرمرکز مشاوره آتیه
صفحه اصلی
حساب کاربری
0
جستجو
Verified by MonsterInsights