دکتر هما آزادی

درباره مشاور

حوزه های تخصصی :
1-زوج درمانگر
2-پیش از ازدواج

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
کارشناسی ارشد روان شناسی
دکتری روان شناسی تخصصی - شماره پروانه 1711848

تجربیات:

سالبخشموقعیتبیمارستان
روانشناسی و مشاورهمدرسدانشگاه نجف آباد
روانشناسی و مشاورهروان درمانگردانشگاه اصفهان
صفحه اصلی
حساب کاربری
0
جستجو
Verified by MonsterInsights