دکتر شیما ترابی

درباره مشاور

حوزه های تخصصی:
1-درمان فردی
2-اختلالات خلقی
3-زوج درمانی

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
کارشناسی ارشد روان شناسی

تجربیات:

سالبخشموقعیتبیمارستان
روانشناسی و مشاورهمدیرکلینیک دیدگاه نو
روانشناسی و مشاورهدرمانگرکلینیک دیدگاه نو
روانشناسی و مشاورهدرمانگرکلینیک تارا
روانشناسی و مشاورهروانشناس و مشاورشرکت ابربسپار ارمان
روانشناسی و مشاورهروانشناس و مشاورشرکت رنگدانه کالا
هیت مدیرهعضوانجمن احیاء
صفحه اصلی
حساب کاربری
0
جستجو
Verified by MonsterInsights