مصطفی قاسمی

درباره روانشناس

رواندرمانگر و پژوهشگر در حوزه روانشناسی و اجرای کارگاه های مرتبط، اجرا و تفسیر آزمون های روانشناسی درمان اختلالات روانی و اختلالات شخصیت CBT، RT, Schema therapy

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینیآزاد اسلامی اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی روان شناسیآزاد اسلامی واحد غرب
صفحه اصلی
حساب کاربری
0
جستجو
Verified by MonsterInsights